NÅGRA FLER UPPDRAGSGIVARE

 • Gothia Fortbildning
 • Universitetsförlaget Studentlitteratur AB, läs mer
 • Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen
 • Odontologiska Institutionen, Karolinska Institutet
 • Karolinska Universitetssjukhus
 • Karolinska Institutet Grants Office
 • Stockholms läns landsting
 • LAFA - Landstinget förebygger AIDS, utbildningsmaterial för mellanstadiet, webbplats -sakraresex.se 
  och tidningen Insikt
 • Stockholms Universitet
 • Svenska Dagbladet, läs mer
 • NetdoktorPro.se och Netdoktor.se
 • Boken Swedish Illustrations 3, Arvinius Förlag

Se även Illustratörcentrum, läs mer