NÅGRA FLER UPPDRAGSGIVARE

 • Gothia Fortbildning få ett smakprov av boken "Orofacial smärta: ett multidiciplinärt omhändertagande".
 • Universitetsförlaget Studentlitteratur AB, läs mer
 • Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen
 • Odontologiska Institutionen, Karolinska Institutet
 • Karolinska Universitetssjukhus
 • Karolinska Institutet Grants Office
 • Stockholms läns landsting
 • LAFA - Landstinget förebygger AIDS
 • LAFAs utbildningsmaterial Fråga Chans och säkrare sex
 • LAFAs tidning Insikt
 • Olika läkemedelsföretag
 • Stockholms Universitet
 • Svenska Dagbladet, läs mer
 • NetdoktorPro.se och Netdoktor.se
 • Boken Swedish Illustrations 3, Arvinius Förlag

Se även Illustratörcentrum, läs mer